MS 2150 BİR MAKRO FELSEFE KLASİĞİ THEA ALEXANDER

Kitapların okuyucusunu seçtiğine inanıyorum. MS 2150 Bir Makra Felsefe Klasiği kitabı beni seçti. Bayram tatilinde geniş zamanda okuma fırsatı yarattığım MS 2150 dönem dönem yeniden okunması gereken başucu kitabım oldu. İhtiyacı olan, hazır ruhlara özenle MS 2150 kitabını öneririm. Akaşa Yayın tarafından 2017 On İkinci Basımını okuduğum kitap Thea Alexander tarafından 1976 yılında yayımlanmış. 17 bölümden oluşan kitap, kitap sonunda Seçilmiş Bilgiler verilerek okuyucuyu 2150 yılı yaşam düşünce biçimi hakkında net olarak bilgilendiriyor.

Foto Kaynak AKAŞA


Bilinç olarak açık, hayatı sorgulayan okuyucular MS 2150 kitabını yaşam kılavuzu olarak benimseyip, hayatın gerçeklerini net olarak idrak edebilir. 1976 yılından 2150 yılına yani mikro toplumdan makro toplum arasında deneyim yaşayan doktora öğrencisi karakter birey-topluma dinamiklerini iki farklı yüzyılla kıyaslıyor. 


Çok pahalıya mal olmuş on binlerce ibadet binasıyla dar mezhepler içinde sonsuz kurtuluş ve huzur vaatleriyle kendine yer edinmeye çalışan 1976 bireyleri, 174 yıl ileri gidip çıplaklığından utaranarak 2150 yılının gerçeklerini yaşamaya başlar. 2150 senesinde bilinç düzeyine göre 10 farklı renkle ayrılan toplumda sınırlayıcı inanç sistemleri tarafından kısıtlılık hali yoktur. Aile, ekonomik sınıf, din, millliyet, kültürel ve ırksal bölünmelerin olmadığı toplumda sadece yeterli sosyal ve farkındalık düzeyine sahip kişiler bebek sahibi olabiliyorlar. Seviyesine göre değişiklik gösteren büyükleri tarafından yetiştirilen bireyler, tüm herkesin gelişmekte olan birer parçaları. 


BİLİNÇLİ ÜREME


Kitapta aşırı tüketerek, aşırı çoğalarak ve işbirliği yapmayı reddeden günümüz durumuna mantık çerçevesinde durum analizi yapılmış. 2150 yılında toplam nüfusun sadece %10’u öğrenci konumunda. Üreme fırsatı sadece fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan en üstün kişilere verilen bir hak. Bu özelliğin bugünden itibaren tüm dünyada geçerli olmasını temenni ederim. Her bireyin saygınca, medenice ve değer görerek yaşamını sürdürmesi en tabii arzumdur. 


‘Çiftlerin dünyanın kendi küçük kopyalarına ihtiyacı olduğunu düşünmelerine yol açan inanılmaz kibirleri mikro insanın sınırlı perspektifinin hazin bir belirtisiydi’ (p.56).’Mikro insanın doğru dürüst yetiştirebileceğinden daha fazla çocuk yapmasından ve onlarla yeteri kadar ilgilenmemesinden kaynaklanıyordu’ (p.56).’Biz koşulların kurbanları değil, yaşamlarımızın mimarlarıyız’ (p.60).’Sadece çocuk yapmaya yönelik cinsel ilişkiyi kutsayan mikro görüş de yanlıştır, çünkü mikro insan çocuklarını kendi malı gibi görüyor ve bu nedenle onları bencilce amaçları için kullanıyor’ (p.202).
2150 senesinde Mikro Adada’da 5 gruba ayrılarak, aşırı üreyip tüketerek ve gladyatör savaşlarıyla yaşayıp, televizyon propogandasıyla yaşayan bireyler arasından her sene 100 kişi ruhsal tekamül edebildiği için Makro Felsefe standartlarında yaşama ulaşıyorlar. Bireysel tekamülün zirvesi olarak nitelendirebilecek kitap belli başlı konulara odaklanmaktan ana akım konular hakkında boşlukta kalmış. Örneğin, beslenme ile ilgili çok dar bilgi aktarımı yapılmış. Eşcinsel birliktelikler, evlat edinme hususları gibi konular kitapta bahsedilmemiş fakat eleştirilen durumda olmamış. Kitap eski düzenin, gelecek ülküsü üzerinden hem durum analizini gelecekten gelip, günümüzü aydınlatma felsefesini ciddiyetle anlatıyor. Etkilendim.

Kutay Çev.

Bir cevap yazın