KİBRİT ÇÖPLERİ TAKRİBİ VE VASATİ KIPKISA ÖYKÜLER MURATHAN MUNGAN

Murathan Mungan’ın Kibrit Çöpleri eseri ile kitap yorumu kategorimi köklendirmeye devam ediyorum. Bir kaç satırdan en fazla bir buçuk sayfa uzunlukta hikayeler gerçek hayattan özetlenen fısıltılar gibi. 2000’lerde Murathan Mungan’ın yazdığı kısa öyküler bir solukta okunabilecek nitelikte yaklaşık 100 sayfada Metis Kitap‘ın 2011 yılında bastığı kitapta okuyucularla buluşmuş. Kitapta ‘İştah, mide’ başlıklı yazıda bireylerin ciltlerine, saçlarına gösterdiği özeni, midelerine göstermedikleri özeni sadece bulantı ve ağrı duyduklarında hatırlayacak kadar gaddar olduklarını anımsatıyor.

Foto Kaynak Metis Kitap

Murathan Mungan yazdığı şiir, hikaye, roman, deneme ve senaryo kitaplarından önerileriniz varsa yorumlardan okumak isterim.

Kutay Çev.

USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI İYİ BİR YAŞAM SÜRMEK İÇİN SEZGİLERE AYKIRI BİR YAKLAŞIM KİTAP YORUMU MARK MANSON

Mutluluk, kendini tanıma, alışkanlıklar ve ilişkiler hayatı düzen sokmak için odaklandığımız başlıca konular. Sıkıntı veren konuyu örtbas etmek yerine tüm gerçekliğiyle kucaklamayı tavsiye eden Mark Manson ‘un Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı İyi Bir Yaşam Sürmek İçin Sezgilere Aykırı Bir Yaklaşım kitabı dokuz bölüme ayrılarak yazılmış. Butik Yayıncılık tarafından 2018 yılında basılan 200 sayfalık eser takibi kolay, uygulama için motive edici dilde yazılmış çünkü Mark Manson kendi yaşam kesitlerinden örnekleyerek aslında blog paylaşımlarını kitaplaştırmış.

Foto Kaynak Butik Yayıncılık

Sosyal medyanın aldatıcı pırıltısı, takip edenleri duygusal ve sosyal krize sokarken, yaşamın gerçekliğini kamufle etmektedir. Sıkıntıları ve pürüzlerin derinine inip, duyguları yaşamak …

HABERLER BİR KULLANMA KILAVUZU KİTAP YORUMU ALAIN de BOTTON

Haberler Bir Kullanma Kılavuzu kitabı Alain de Botton’un 2015’te Sel Yayıncılık vasıtasıyla Zeynep Baransel tarafından dilimize çevrilen deneme kitabıdır. Haberler başlığı altında ilgimizi çeken Politika, Dünyadan Haberler, Ekonomi, Ünlüler, Felaketler ve Tüketim bölümleri Haberler kitabını okumayı kolaylaştırıyor. Olumlu haberlerden ziyade, trajik olayları, cinayetleri, çöküşler, kötülük dolu haberleri okumak okuyucu veya izleyiciyi cezbediyor. Haber fotoğrafçılığından çeşitli örnekleri yorumlayan Alain de Botton, politikacıların alışık olmadığı yüzlerini ve en şeffaf anlarını yorumlamaya çabalıyor. Haberlerin yarattığı tersine etkiyi anlamak için Haberler kitabı daha detaylı olarak derinlemesine okunabilir. Bireysel olarak Haberler’i izlemediği, dinlemeyi ve okumayı tercih etmediğim için Alain de Botton Haberler Bir Kullanma Kılavuzu …

SON DEVRİMİN GÜNCESİ ANTONI CASAS ROS – İSPANYOL SEÇKİSİ

Sel Yayıncılık tarafından basılan Son Devrimin Güncesi yarı Katalan, yarı İtalyan Antoni Casas Ros tarafından yazılmıştır. İlk baskısı 2015 senesinde basılan Son Devrimin Güncesi Işık Ergüden tarafından dilimize çevrilmiştir. İspanyol Seçkisi kategorimin roman örneği olarak okuduğum Son Devrimin Güncesi’nden önce aynı yazara ait Almodovar Teoremi kitap yorumumu aşağıya bırakıyorum.

Foto Kaynak Sel Yayıncılık

238 sayfalık akıcı roman dünyanın çeşitli yerlerinde sisteme resti çeken ergenlerin, şiddet, baskı ve sonu gelmeyen kontrol mekanizmasından kurtulmak için yüksek binalarda soyunarak intihar etmelerinden bahsediyor. İntihar ederek hükümetleri çözümsüz bırakanları canlı kayda alıp sosyal medya ile bir an …

SADELEŞ RAHATLA JAPON MİNİMALİZMİ DANSHARİ FUMIO SASAKİ – JAPON SEÇKİSİ

Zaman zaman açıp izlediğim Fumio Sasaki 20 metrekare’de extreme minimalist olarak yaşayan, çok az nesle ile yaşamını idame ettiren eski maksimalist güncel extreme minimalist bir Japon. Temmuz ayında birinci baskısını alıp okuduğum Sadeleş Rahatla Japon Minimalizmi Danshari kitabı yalnızca 200 sayfa. Kitabın içerisinde malesef Fumio Sasaki’nin önceki ve şimdiki yaşamının görselleri yok. Orijinal baskısı 2015 senesinde basılan kitabın 4 sene sonra Türkçe dili çevirisi Bige Turan Zourbakis tamamlanıp, Doğan Novus tarafından basılmış.

Foto Kaynak Doğan Novus

KONUŞAN NESNELER

Eşyaları sevdikçe, tutkuyla bağlandığımız eşyanın markası ile statü, duygusal yük ediniriz. Koleksiyonerlerin alt yapısı ise benzer sebeple, evlerimizi küçük müzeler halinde …

STEVE JOBS GİBİ DÜŞÜNMEK DANIEL SMITH – KISS KURALI NEDİR?

Bazı ikon kişiler hem yaşarken hem de sonrasında dünya gezegenine ilham olmaya devam etmektedir. Suriye asıllı ebeveynlerden doğan ve evlatlık verilen Steve hakkında yazılmış bir çok eser, makale ve hazırlanmış video bulunmaktadır. Walter Isaacson tarafından yazılan Steve Jobs kitabı her sayfasında büyülemiş hemde Steve Jobs’un hayatına  ve dönüm noktalarına odaklanabilmeme sebep olmuştu. Biyopgrafi kitabından etkilendiğim için Steve Jobs Gibi Düşünmek Daniel Smith tarafından yazılan kitaba fırsat vermiştim. Kutlukhan Kutlu tarafından çevrilip NTV Yayınları tarafından 2015’te basıla kitap 176 sayfa ile okuması çok kolay. Zirveye Çık ve Zirvede Kal iki ana bölümüyle Kişisel Gelişim ve Dönüşüm kitapları kategorisinde değerlendirilebilir.
Steve Jobs’un …

BEDENE VEDA DAVID LE BRETON – SEKSSİZ GELECEK MÜMKÜN MÜ?

Fransız David Le Breton’un Bedene Veda kitabı Çakabey İzmir Kitap Günlerinde beni seçti. İzmir Alsancak Garı’nda çeşitli yayınevlerini ağırlayan nostaljik tren garı, İzmir Kitap Fuarı haricinde kitap organizasyonu gören beni, adeta havalara uçurdu. Fakat alış hızımla okuma hızım bu defa ters orantılıydı. Akademik çalışmaları global çapta takdir gören David Le Breton’un Sel Yayıncılık tarafından 2016 yılında yayımlanan kitabını Aziz Ufuk Kılıç çevirmiş. 

Foto Kaynak SEL Yayıncılık


Yedi bölümden oluşan kitap Aksesuar Beden, Benliğin Farmakolojik Üretimi, Çocuk İmalatı, Yaşam Bilimlerinin Müsvedde Bedeni, Siber-Uzayın Fazlalık Bedeni, Siber-Cinsellik ya da Bedensiz Erotizm ve Fazlalık Beden bölümlerinden oluşmaktadır. Çağdaş veya arkaik insanların geçmişten günümüze …

KENDİNE GİDEN YOL JORGE BUCAY

Jorge Bucay Kendine Giden Yol kitabının Epsilon Yayınevi tarafından basılan kitap toplamda 24 saatte bitti. MS 2150 Makro Felsefe kitabının ardından Kendine Giden Yol kitabı bir solukta rahatlıkla okudum. 2015 yılında 1. Baskı olarak yayınlanan kitap çeşitli bölümlerden oluşmakta, her bölüm birbirinden bağımsız fakat destekler niteliğinde.

Kendini gerçekleştirmek için yaşamadıklarını veya yaşayamadıklarını evlat sahibi olarak yaşamak isteyen veliler, kültürel ve kişisel motivasyonlarını tatmin etme dürtüsüyle hareket ederler. İlk beş sene kurulan çocuk-veli yakınlığı ilerleyen zamanlarda azalmalıdır. Çocuğun gelecek refahı için, velilerden kopuş gereklidir ve çocukların birey olmaları için kritiktir.

Foto Kaynak Epsilon Yayınevi


Hayatı üç bölüme ayıran Jorge Bucay toprağın …

MS 2150 BİR MAKRO FELSEFE KLASİĞİ THEA ALEXANDER

Kitapların okuyucusunu seçtiğine inanıyorum. MS 2150 Bir Makra Felsefe Klasiği kitabı beni seçti. Bayram tatilinde geniş zamanda okuma fırsatı yarattığım MS 2150 dönem dönem yeniden okunması gereken başucu kitabım oldu. İhtiyacı olan, hazır ruhlara özenle MS 2150 kitabını öneririm. Akaşa Yayın tarafından 2017 On İkinci Basımını okuduğum kitap Thea Alexander tarafından 1976 yılında yayımlanmış. 17 bölümden oluşan kitap, kitap sonunda Seçilmiş Bilgiler verilerek okuyucuyu 2150 yılı yaşam düşünce biçimi hakkında net olarak bilgilendiriyor.

Foto Kaynak AKAŞA


Bilinç olarak açık, hayatı sorgulayan okuyucular MS 2150 kitabını yaşam kılavuzu olarak benimseyip, hayatın gerçeklerini net olarak idrak edebilir. 1976 yılından 2150 yılına yani …

DÖRT ANLAŞMA TOLTEK BİLGELİK KİTABI DON MIGUEL RUIZ

Bazı kitapları okurken sayfalarca not almanız gerektiğini hissedersiniz, hem görüp, hem okuyup hem de yazdığınız zaman öğretilerin aklınızda daha çok kalması için büyük bir girişim başlatmış olursunuz. Don Miguel Ruiz’in yazdığı Dört Anlaşma Toltek Bilgelik Kitabı yanında defterle birlikte satılması gereken bir eser. Değerli birinin kütüphanesinde okuma fırsatı bulduğu Dört Anlaşma Meksika Kızılderileri tarafından uygulanan bir öğretiye odaklanıyor. İçinde yaşarken debelendiğimiz hayatın anlamını netleştirmek ve sadeleşmek için aşağıda bahsedeceğim dört kuralı benimsemek kritik öneme sahiptir. Don Miguel Ruiz’in resmi sitesi için burayı tıklayınız.

Foto Kaynak Kuraldışı Yayıncılık


Kuraldışı Yayıncılık tarafından basılan Dört Anlaşma Toltek Bilgelik Kitabı’nın Nisan 2015 senesinde basılan …